Screenshot 2023-11-09 16.00.02

Wonen in een Community

In Zwolle wordt er met aandacht gebouwd aan een stad voor de toekomst, waar iedereen op een passende plek kan wonen. Op een unieke manier wordt er samengewerkt met verschillende zorgaanbieders, woningcorporaties en Hart voor Zwolle. Het bij elkaar komen van deze partijen heeft al geresulteerd in het ontstaan van meerdere geclusterde woonvormen waar community centraal staat, woonvormen voor Zwollenaren met een kwetsbaarheid. Hier wonen ze samen met andere bewoners die voor hen klaarstaan. Hart voor Zwolle draagt in deze projecten bij door de bewoners te ondersteunen en groepsavonden te organiseren, om te stimuleren dat iedereen elkaar beter leert kennen en weet te vinden.

In deze video vertellen wethouder Dorrit de Jong, Martijn Sweitser (adjunct-directeur Wonen deltaWonen), Hugo Broekman (voorzitter raad van bestuur Frion) en Lars Hofsink (coördinator Hart voor Zwolle) meer over de geclusterde woonvormen.