Optie 1

BBQ bij De Herberg

Een heerlijke warme maaltijd, gezelligheid en echt gezien worden door een ander, dit zijn basisbehoeften waar ook in onze stad niet iedereen in voorzien is. Wat voor veel mensen vanzelfsprekend is, is voor bewoners van De Herberg dus niet altijd het geval. Samen met bewoners en ondersteuners van deze Maatschappelijke Opvang is gekeken naar hoe wij de bewoners een fijne avond konden geven. Het idee om een grote barbecue te organiseren voor alle bewoners bleek een schot in de roos. Een groep van ruim 50 aanwezigen heeft kunnen genieten van heerlijk eten en drinken, gezelligheid en hiermee een mooie invulling van de avond.

Speciale dank gaat uit naar Kroek&Partners Interimzorg voor het mogelijk maken van deze avond. Met een groot aantal teamleden zorgden zij dat worstjes, speklapjes en hamburgers lekker werden gebakken, hadden zij oog voor hen die het nodig hebben en brachten ze hun enthousiasme over op de aanwezigen.